top of page

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

ПОНЕДЕЛНИК
 
09.00 - Статистика 125
10.00 - Светът на архитектурата
11.00 - Забавни рецепти
12.00 - Мелодиите на Украйна
13.00 - Славните битки на БА
14.00 - Статистика 125
15.00 - Светът на архитектурата
16.00 - Забавни рецепти
17.00 - Славните битки на БА
18.00 - Мелодиите на Украйна

ВТОРНИК
 
09.00 - Анималия
10.00 - Фантазии и реалност
11.00 - Настроение с музика
12.00 - 
13.00 - 
14.00 - Настроение с музика
15.00 - Време за изкуство
16.00 - Анималия
17.00 - Фантазии и реалност
18.00 -

old-microphone.jpg

СРЯДА
 
09.00 -
10.00 - Вселената и ние
11.00 - Забавни рецепти
12.00 - Мелодиите на Украйна
13.00 - Грандовете
14.00 - Музикален магазин
15.00 - Светът на  архитектурата

16.00 - 
17.00 - Вселената и ние
18.00 -

ЧЕТВЪРТЪК
 
09.00 - 125 Х 5
10.00 - Светът на фантастиката
11.00 - Музика от край до край
12.00 - Главните сражения на WWII
13.00 - 
14.00 - Гласове от нямото
15.00 - Музика от край до край
16.00 - 125 X 5
17.00 - Главните сражения на WWII
18.00 -

ПЕТЪК

09.00 - Статистика 125
10.00 - Героите в сянка
11.00 - Настроение с музика
12.00 - Анималия
13.00 - Славните битки на БА
14.00 - Героите в сянка
15.00 - Светът на фантастиката
16.00 - 
17.00 - Славните битки на БА
18.00 - 

СЪБОТА

 

09.00 - Грандовете

10.00 - Време за изкуство

11.00 - Музикален магазин

12.00 - Гласове от нямото

13.00 - Грандовете

14.00 - Фантазии и реалност

15.00 - Вселената и ние

16.00 - Музикален магазин

17.00 - Гласове от нямото

!8.00 - 

НЕДЕЛЯ
 
09.00 - 
10.00 - Героите в сянка
11.00 - Музика от край до край
12.00 - Главните сражения на WWII
13.00 - Светът на фантастиката
14.00 - Героите в сянка
15.00 - Време за изкуство
16.00 - 125 X 5
17.00 - 
18.00 -

bottom of page