I-ВИ СРОК
 
ПОНЕДЕЛНИК 11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - 
                           12.30 - Анна-Мария Семиджиева, Велин Кибритев
                           13.00 - Анджелина Панайотова 
        
ВТОРНИК           11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - 
                           12.30 - Деян Русев, Виктория Цветкова
                           13.00 - Мария Тодорова, Зорница Серафимова
             
СРЯДА                 11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - Теодор Апостолов, Александър Костов
                           12.30 - Мартин Тодоров
                           13.00 - 
 
 ЧЕТВЪРТЪК    11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - Петър Стаменовски,  Симеон Русинов
                           12.30 - Йоан Найденов
                           13.00 - Жени Лукянова, Емил Маринов
 
ПЕТЪК                11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - 
                           12.30 - Моника Ангелова
                           13.00 - Никол Трайкова

СЪБОТА            10.00 - 
           
                                   

                                   II-РИ СРОК
 
ПОНЕДЕЛНИК  13.10 - 
                            13.30 - Жени Лукянова, Емил Маринов
                            14.00 - 
                            14.30 - 

                                
                               
        
ВТОРНИК            13.10 - Виктория Димитрова
                            13.30 - Зорница Серафимова, Мария Тодорова
                            14.00 - 
                            14.30 - 
                               
 

СРЯДА                  13.10 - Йоан Найденов
                            13.30 - Анджелина Панайотова 
                            14.00 - 
                            14.30 -
 
 ЧЕТВЪРТЪК      13.10 - Моника Ангелова 
                             13.30 - Петър Стаменовски, Симеон Русинов  
                             14.00 - 
                             14.30 - 
 
ПЕТЪК                   13.10 - Деян Русев, Виктория Цветкова
                             13.30 - Никол Трайкова
                             14.00 - 
                             14.30 -

СЪБОТА              09.30 - 
                             10.00 -