I-ВИ СРОК
 
ПОНЕДЕЛНИК 11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - 
                           12.30 - Анна-Мария Семиджиева, Велин Кибритев
                           13.00 - Анджелина Панайотова 
        
ВТОРНИК           11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - 
                           12.30 - Деян Русев, Виктория Цветкова
                           13.00 - Мария Тодорова, Зорница Серафимова
             
СРЯДА                 11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - Теодор Апостолов, Александър Костов
                           12.30 - Мартин Тодоров
                           13.00 - 
 
 ЧЕТВЪРТЪК    11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - Петър Стаменовски,  Симеон Русинов
                           12.30 - Йоан Найденов
                           13.00 - Жени Лукянова, Емил Маринов
 
ПЕТЪК                11.00 - 
                           11.30 - 
                           12.00 - 
                           12.30 - Моника Ангелова
                           13.00 - Никол Трайкова

СЪБОТА            10.00 - 
           
                                   

                                   II-РИ СРОК

 

ПОНЕДЕЛНИК     12.30 -

                               13.00 - 

                               13.30 - 

                               14.00 - 

                               14.30 - 

        

ВТОРНИК               12.30 - 

                               13.00 - 

                               13.30 - 

                               14.00 - 

                               14.30 -

 

СРЯДА                      12.30 - 

                               13.00 - 

                               13.30 - 

                               14.00 - 

                               14.30 -

 

 ЧЕТВЪРТЪК         12.30 -

                               13.00 - 

                               13.30 - 

                               14.00 - 

                               14.30 - 

 

ПЕТЪК                     12.30 -

                               13.00 - 

                               13.30 - 

                               14.00 - 

                               14.30 -

СЪБОТА                09.30 - 

                               10.00 -