top of page

                                                                             II-РИ СРОК
 

ПОНЕДЕЛНИК 12.00 - Иван Александров
                         12.30 - Кристина Барон

                          13.00 - Даниела Божикова

                                 
ВТОРНИК        12.00 - 
                         12.30 - Елия Илиева и Ива Димитрова
                         
13.00 - Карина Кьосева

   
СРЯДА             12.00 -
                         12.30 - Радостина Кирилова
                         
13.00 - Божидар и Денислав


ЧЕТВЪРТЪК    12.00 -                         
                         12.30 - Стефани и Росица

                         13.00 - Виктория Димитрова
                              
ПЕТЪК             12.00 -                         
                         12.30 - Рая Груева

                         13.00 - Християна Христова
 

                                 
 

ПОНЕДЕЛНИК  12.00 -
                         12.30 - 
                         
13.00 -

      
ВТОРНИК         12.00 - 
                         12.30 - 
                         
13.00 -

 
СРЯДА             12.00 -
                         12.30 -
                         
13.00 -


ЧЕТВЪРТЪК    12.00 -                         
                         12.30 -

                         13.00 -   
                              
ПЕТЪК             12.00 -                         
                         12.30 -
                         
13.00 - 

bottom of page